Gestió EmpresarialDespatxos ProfessionalsSector TurísticBDP Hostaleria

Gestió Empresarial

 • GESCO3

  GESCO3 és la solució idònia per a la gestió integral de totes les àrees d’una pime d’una forma àgil i intuïtiva, optimitzant els processos, augmentant la seva productivitat i facilitant la presa de decisions.

 • TERVEN3

  TERVEN3 és la solució idònia per gestionar el teu comerç d’una forma àgil i intuïtiva, optimitzant els processos, augmentant la seva productivitat i facilitant la presa de decisions.

 • VENDIR3

  VENDIR3 és la solució idònia per potenciar la productivitat del teu equip comercial en mobilitat: resol la facturació i la presa de comandes de les teves operacions de venda mentre estàs de ruta.

 

Despatxos Professionals

 • CONTA3

  CONTA3 t’ofereix la manera més àgil i completa per registrar la comptabilitat associada a les operacions del teu negoci.

 • NOMINA3

  NOMINA3 et permet resoldre de manera àgil i completa la gestió laboral de qualsevol pime, confeccionant les nòmines, els contractes i la cotització a la Seguretat Social dels treballadors de la teva empresa.

 • FISCAL3

  FISCAL3 és la solució idònia per resoldre de manera pràctica la confecció de les declaracions fiscals per l’AEAT.

 • FINCA3

  El programa FINCA3 és l’eina ideal per a l’administració integral de les comunitats de propietaris i l’Administració de Finques.

 

Sector Turístic

 

 • HOTEL3

  HOTEL3 t’ofereix la manera més àgil i completa per gestionar el teu hotel o casa de turisme rural des d’una sola finestra.

 • CAMPI3

  CAMPI3 és la solució idònia per a la gestió integral de totes les àrees del teu càmping d’una forma àgil i intuïtiva, optimitzant els processos, augmentant la seva productivitat i facilitant la presa de decisions.

 • RESTA3

  RESTA3 és la solució idònia per optimitzar la gestió del teu restaurant augmentant la seva productivitat, facilitant la presa de decisions i resolent les teves necessitats.

 

BDP Hostaleria

 • BDP Hostaleria

  Aquest programa de gestió i punt de venda tàctil desenvolupat per BDP per a Bars, Cafeteries i Restaurants, és un dels més potents que existeixen en aquests dies al mercat. Un programa que permet resoldre totes les problemàtiques que aquest tipus d’establiments requereixen.

  Una eficaç, pràctica i fàcil eina de negoci, que permet controlar des de les comandes de taula i barra fins l’estoc de productes al magatzem i que interrelaciona totes les dades en pantalles tàctils molt fàcils d’utilitzar i comprendre. És l’eina imprescindible, catalogada ja per molts usuaris com la veritable substituta de la registradora.